Dostęp do bazy częstotliwoťci www.nasluchy.tk został ograniczony do aktywnych uczestników forum radioscanner.pl (minimum 20 napisanych postów).

Aby otrzymać dostęp należy wysłać mail na adres nasluchy.baza@gmail.com oraz podać swojego nicka z forum.
Alternatywnie można wysłać minimum 10 własnoręcznie znalezionych częstotliwoťci - jeżeli zostan‘ uznane za wartoťciowe, zostanie przyznany dostęp.

PRZEJD¬ DO BAZY

Jezeli zamiast bazy otwiera Ci sie tylko bandplan, kliknij TUTAJ

BANDPLAN - gdzie skanować :)
Pliki KML (Google Earth) z lokalizacjami nadajników (wg. wykazu pozwoleń UKE) znajduj± się tutaj

Linki do map Google Maps z naniesionymi lokalizacjami nadajników:
Dolno¶l±skie
Kujawsko-Pomorskie
Łódzkie
Lubelskie
Lubuskie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
¦l±skie
¦więtokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie